Undergraduate Session


U-1
Topics Introduced in Revised Japanese Junior High School English Textbooks
Takumi Sato, Ayaka Yamada, Shiho Kanno, Eri Hasegawa, Mizuho Nihei, Sumire Masamoto, Sayumi Hayakawa, Yoriko Ueno, Mayu Koike, Yuki Ando, Kazunari Takeda


U-2
What is an Ideal English Textbook for Junior High School Students?
Akane Ono, Chihiro Obata, Chinatsu Aihara, Chisa Kanamaru, Daichi Sakamoto, Mio Takahashi, Misato Haga, Saki Shirasawa, Yu Wada, Yuka Mizuno